שאלות ותשובות נפוצות

היכן מתקיים הכנס?

הכנס הוא מקוון עם הרשמה מראש.


הרשמה

ההשתתפות המקוונת ביום העיון מקנה גמול השתלמות

למורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה – לפי היקף הפעילות – מבין 14 השעות הנדרשות כמינימום שנתי לצבירת גמול בשנת לימודים אחת. מכון מופ”ת ידווח על הזכאות כ״נושאים בהכשרת מורים״.